โครงการอสังหาริมทรัพย์ บ้าน ท้าวโฮม คอนโดมิเนียม และโรงแรม

ธาดากรุ๊ป " ขอร่วมเป็นอีกส่วนหนึ่งสานฝันให้เป็นจริงเพื่อบ้านของทุกคน.

โครงการใหม่

โครงการใหม่

ธาดาปาร์ควิลล์
จ. นครราชสีมา
โทร : 063-486-1555

โครงการใหม่

ธาดาเดอะโฮสปิต้า
จ. มหาสารคาม
โทร : 091-865-1111

โครงการพร้อมอยู่

ธาดาโฮม
จ.สุรินทร์
โทร : 061-538-3992

สามารถจองหรือเข้าชมบ้านจริงได้ที่

สำนักงานขายประจำโครงการฯ