โครงการ

Projects

โครงการภายใต้การดูแลจัดการและพัฒนาก่อสร้าง

 

ศูนย์การค้าธาดาเดอมอลล์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดต่อสำนักงานขาย : 088-5819119

โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม เพื่อประชารัฐ
ติดต่อสำนักงานขาย : 044 666 616

โครงการมุกธาดา จังหวัดมุกดาหาร
ติดต่อสำนักงานขาย : 092 135 8888

โครงการธาดาวิลล่า จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 089-7259999

โครงการธาดาวิลล่าพลัส จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 089-7259999

โรงแรมธาดาชาโตว์ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 044 666 616

โรงแรม เดอะเซลล์ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 044-618999

ธาดาคอนโดเทล 3 จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 083-1005999

โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม จังหวัดร้อยเอ็ด
ติดต่อสำนักงานขาย : 091-8682222

โครงการหมู่บ้านธาดาวินเทจ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย ะ: 0463-4861555

โครงการหมู่บ้านธาดาเลควิล จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อสำนักงานขาย : 092-1358888

โครงการหมู่บ้านธาดาปาร์ควิลล์ จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อสำนักงานขาย : 063-4861555

โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม จังหวัดสุรินทร์
ติดต่อสำนักงานขาย : 061-5383992

โครงการหมู่บ้านธาดาโฮมเดอะวินเทจ จังหวัดบุรีรัมย์
ติดต่อสำนักงานขาย : 083-1005999

โครงการหมู่บ้านธาดาปาร์ควิลล์ โคราช

ติดต่อสำนักงานขาย : 063-486151555

Scroll to Top