บริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ

บริษัท ธาดาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 471/8 หมู่ 3 ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
โทร. 044 - 634 988 โทรสาร. 044 - 634 988

บริษัทในเครือธาดากรุ๊ป ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับผู้มีรายได้ทุกระดับ โดยทำการพัฒนาที่ดินและก่อสร้างบ้านพักประเภท บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ คอนโดมิเนียม โรงแรม ปัจจุบันมีบริษัทที่อยู่ในเครือธาดากรุ๊ป ทั้งสิ้น 7 บริษัท เพื่อดำเนินงานในกลุ่มธุรกิจที่แตกต่างกัน

 

บริษัท ธาดา ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด บริหารโครงการพัฒนาที่ดินและบ้านจัดสรร เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

บริษัท ธาดาโมเดิร์นกรุ๊ป จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรมธาดาชาโตว์ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556

บริษัท ธาดาโฮสปิตาลิตี้ จำกัด ประกอบธุรกิจโรงแรม เดอะเซลล์ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

บริษัท ธาดาวีแอนด์ซี จำกัด ดำเนินโครงการคอนโดมิเนียม “ธาดาคอนโดเทล โครงการ 3“ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558

บริษัท ธาดาโฮม จำกัด บริหารโครงการพัฒนาที่ดินและบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาดาโฮม จังหวัดร้อยเอ็ด เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

บริษัท ธาดาแลนแอนด์เฮาส์ จำกัด บริหารโครงการพัฒนาที่ดินและบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาดาวินเทจ จังหวัดบุรีรัมย์ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561

บริษัท ธาดาเรียลเอสเตท จำกัด  บริหารโครงการพัฒนาที่ดินและบ้านจัดสรร โครงการหมู่บ้านธาดาเลควิล จังหวัดมหาสารคาม เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562

Scroll to Top